Cennik opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Świebodzin
Uchwała nr XLIV/670/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie
Uchwała nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie
Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/495/2017